De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Werken in het Vriendenhuis Amsterdam

Amsterdam, dinsdag 27 oktober 2015

Het Vriendenhuis Amsterdam heeft vacatures. Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden die samenhangen met het beheren van het Vriendenhuis en begeleiden van de gasten. Specifiek: middels interne kursus en coaching opleiden tot ervaringsdeskundige (assistent) begeleider. Er kan een takenpakket op maat worden gemaakt.

Het Vriendenhuis is een klantgerichte en klantgestuurde locatie. Het is een eigentijdse combinatie van gastenverblijf en activiteitencentrum. Mensen met een psychische of sociale beperking krijgen hier de middelen om – naar vermogen én met hun beperking – te kunnen meedoen in de samenleving.

Het doel van Vriend GGZ is te bevorderen dat de klanten:

  • hun klachten en beperkingen zelf leren managen (beheersen, terugdringen, hanteren)
  • de noodzaak en wenselijkheid van behandeling zelf bepalen
  • samenwerken met ervaringsdeskundigen
  • hun sociale rollen (her)vinden en activiteiten, in de sfeer van werk, vrijwilligerswerk, zorgtaken, hobbybeoefening, scholing en opleiding etc. weer naar eigen tevredenheid uitoefenen
  • actief gebruik maken van de ervaring van lotgenoten
  • hun eigen kracht gebruiken, hun autonomie behouden en van rol kunnen wisselen


Vriend GGZ werkt volgens de individuele, vraaggerichte benadering. De kwaliteiten en capaciteiten van deelnemers zijn richtinggevend voor de taken en functie die ze krijgen.

Zie vacature bij Vriendenhuis op jekuntmeer.nl

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support