De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Workshop ĎAutisme in de sportí

Amsterdam, dinsdag 16 oktober 2012

Voor veel personen met autisme is het lastig om een geschikte sport en vereniging te vinden die past bij hun behoeften. Autisme is niet zichtbaar aan het uiterlijk van een persoon. Juist voor deze personen met een normale of zelfs hoge intelligentie is het lastig om een goede aansluiting te vinden bij het bestaande sportaanbod. Zij voelen zich vaak niet thuis in een G-team en kunnen zich zonder ondersteuning ook niet goed handhaven in een regulier team.

Werken met sporters met autisme
Het wordt daarom steeds belangrijker om als begeleider rekening te houden met deze personen. Een begeleider moet leren om gedragingen die voortkomen uit autisme te herkennen en te begrijpen. Hij moet in staat zijn om zijn communicatie aan te passen aan de sporter met een autistisch-spectrumstoornis. Hij moet leren om structuur aan te brengen in de tijd, activiteit, ruimte en zichzelf (zijn eigen gedrag) binnen een training of wedstrijd. Kortom, een begeleider van sporters met een autistisch-spectrumstoornis moet leren om een veilige en gestructureerde sportomgeving te creëren. Sporters met autisme moeten zich er thuis voelen! 

Workshop ‘Autisme in de sport’
De ASK heeft in samenwerking met de sportbonden de workshop ‘Autisme in de sport’ ontwikkeld. In de workshop krijgt de cursist inzicht in de situaties die zich kunnen voordoen bij sporters met een autistisch-spectrumstoornis. Trainers, coaches en begeleiders uit alle sporten hebben de mogelijkheid deel te nemen aan deze sportoverstijgende workshop. De deelnemers aan de workshop ontvangen na afloop een bewijs van deelname. Een bond bepaalt zelf of deze workshop licentiepunten oplevert.

Het doel van de workshop is dat de cursist aan het einde van de workshop in staat is om:
gedragingen die voortkomen uit autisme herkennen en begrijpen;
zijn communicatie aan te passen aan een sporter met autisme;
structuur aan te brengen in de tijd, activiteit, ruimte en zichzelf binnen een training of wedstrijd. 

Voorbereiding
Voorafgaand aan de workshop bestaat er voor de cursist de mogelijkheid om een e-learningmodule te doorlopen. Deze e-learningmodule kan helpen bij het formuleren van leervragen die tijdens de workshop beantwoord kunnen worden. Ook krijgt de cursist zicht op de thematiek die tijdens de workshop behandeld wordt. Er bestaan praktijkopdrachten waarmee een cursist kan oefenen in de praktijk. Naast de opdrachten is er ook een reader waarin aanvullende informatie over autisme in de sport staat opgenomen. 

Programma
De workshop beslaat één dagdeel en wordt geleid door een gekwalificeerde expert die is opgeleid door de ASK. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mike Bouwmeester. Dat kan via e-mail of telefonisch: +31 (0)6- 53 42 04 73.


Lees meer.

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support