De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Werken in de wijk®

Amsterdam, dinsdag 10 april 2012

Werken in de wijk

De  buurt als romantische gedachte als een soort dorp in de stad is achterhaald. De grote verschillen in cultuur, leeftijd, beperkingen, sociale achtergrond en maatschappelijke positie maken een buurt tot een smeltkroes waarin lang niet altijd iedereen op één lijn zit en in z`n element is. De verschillen kunnen groot zijn. Mensen verkeren soms in slechte economische- en leefomstandigheden, veel mensen leven in een isolement.  

Werken in de wijk® biedt ondersteunende instrumenten aan waarmee mensen elkaar ontmoeten, kansen en mogelijkheden zichtbaar worden en zij verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de buurt waar zij wonen.

De economische en maatschappelijke veranderingen nodigen uit om anders te gaan kijken naar de mogelijkheden van bewoners en de rol van professionals en overheden daarbij.  

Waar zitten de krachten en waar liggen de kansen? Hoe kan iedereen van meet af aan meedoen? Wat is de economische waarde van een wijk? Hoe kunnen professionals zich meer ondersteunend opstellen? Hoe kunnen bewoners meer zicht op en vertrouwen krijgen in hun eigen kracht? Hoe kan dit uiteindelijk leiden tot het nemen van meer verantwoordelijkheid en realisatie van meer eigen initiatieven?  

Werken in de wijk® gaat samen met bewoners en lokale ondernemers aan het werk. De professionele ondersteuning de geleverd wordt is tijdelijk en gericht op zelfdoen en duurzaamheid. Kernbegrippen zijn empowerment, zelfregie, participatie van kwetsbare mensen, recombineren en stimuleren van de buurteconomie!  

Werken in de wijk® gaat daarbij in de eerste plaats uit van de kracht van alle mensen. Er wordt  gebruik gemaakt van ieders capaciteiten en netwerk. We stimuleren mensen te delen, te lenen en uit te wisselen. Mensen in de buurt zijn van meet af aan betrokken en worden zelf eigenaar en organisator van de initiatieven die voortkomen uit eigen dromen, wensen en mogelijkheden.

Het is ervaren en leren door te doen. Klein beginnen, als een druppel in het water.  

Meer weten? Surf naar www.werkenindewijk.nu  

Lees meer.

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support