De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Training Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Amsterdam, maandag 31 december 2012

Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren is bijna altijd een uiting van een langdurig psychisch lijden, een lage zelfwaardering en het treedt vrijwel altijd op samen met andere problemen. Voor deze groep jongeren is vroegtijdige signalering en bespreekbaar en hanteerbaar maken van dit gedrag van groot belang. Het Trimbos Instituut organiseert op 7 februari a.s. een training over dit onderwerp.

Voor de professionals in het onderwijs is dit gedrag vaak moeilijk te herkennen en te begrijpen. Maar het is gedrag dat gericht is op overleving. Het is geen aandacht trekken, maar aandacht vragen!

Inhoud
In deze praktijkgerichte training leren deelnemers signalen te herkennen en om te gaan met jongeren die zichzelf beschadigen en/of suïcidaal gedrag vertonen. Belangrijke vaardigheden en valkuilen komen aan bod. Na het volgen van deze training zijn deelnemers in staat deze jongeren te herkennen, te begeleiden en door te verwijzen. Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat. Dit certificaat geeft recht op het lenen zonder kosten van de Materialenbox bij de GGD Den Haag. Deze materialenbox is ontwikkeld door de GGD i.s.m. deskundigen in Nederland en België. 

Voor wie
De training duurt anderhalve dag en is bestemd voor professionals in en rondom het voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen. Docenten, mentoren, leerjaarcoördinatoren, zorgcoördinatoren, schoolpsychologen, interne en externe deelnemers van de ZorgAdviesTeams zoals leerplichtambtenaren, schoolmaatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen, schoolwijkagenten.  

Waar en wanneer
Trimbos-instituut te Utrecht 
7 febuari 2013 gehele dag
7 maart halve dag (ochtend)

Kosten
Deelname kost € 560,-
Hiervoor ontvangt u: 
• training van 3 dagdelen  
• literatuur over suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag  
• lunch  

Trainers
Marion Ferber, GGD Den Haag 
Nienke Kool, Palier 
Een ervaringsdeskundige zal een paar uur aanwezig zijn. 

Vragen of aanmelden
Contactpersoon: Sylvia Bartelds (sbartelds@trimbos.nl) tel. 030 – 2959224 (werkdagen ma. en woe)  

Aanmelden via www.trimbos.nl d.m.v. inschrijfformulier

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support