De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Stadsdorp Centrum?

Amsterdam, woensdag 14 november 2012

Een Stadsdorp is een initiatief van bewoners in een buurt of wijk om te bevorderen dat senioren zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen. Door op te trekken met mensen in de buurt kun je samen organiseren dat je ook op oudere leeftijd de regie over je eigen leven houdt en daarmee de kwaliteit van je oudere leven voor zover mogelijk in eigen hand neemt. In navolging van Stadsdorp Zuid wordt nu gekeken of er animo is om na te denken over het oprichten van een Stadsdorp Centrum.

Het  Stadsdorp idee is in eerste instantie afkomstig van het Amerikaanse “village-to-village network”, waarin Amerikaanse senioren vele soorten van wederzijdse diensten hebben opgezet om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Zie voor informatie: www.vtvnetwork.org

Het villagenetwork inspireerde het echtpaar Jacques Allegro en Marijke Griesing om in hun eigen Apollobuurt een StadsdorpZuid op te zetten. Bij dit initiatief hebben zich al 230 leden aangesloten. In navolging van Stadsdorp Zuid wordt nu gekeken of er animo is om na te denken over het oprichten van een Stadsdorp Centrum.

Hiertoe is een bijeenkomst gepland op ZONDAG 9 DECEMBER van 15.00 – 17.00 uur in het Buurtcentrum de Boomspijker, Recht Boomsloot 52 te Amsterdam.
(Er zal een kleine vergoeding worden gevraagd i.v.m. het huren van de zaal).

Jacques Allegro en Marijke Griesing (oprichters Stadsdorp Zuid) geven informatie en zijn bereid om vragen te beantwoorden over Stadsdorp Zuid en de manier waarop zij dat hebben ontwikkeld tot een succesvol initiatief waar inmiddels zo’n 230 mensen bij betrokken zijn. Vanzelfsprekend is er ook ruim gelegenheid om met elkaar te spreken hoe dit initiatief in het centrum opgezet kan worden. Het is duidelijk dat daarvoor initiatiefnemers nodig zijn die zin en tijd hebben om het initiatief te trekken en daadwerkelijke stappen te zetten. De vraag “wie wordt actief voor het stadsdorpinitiatief” zal dan ook zeker gesteld worden die middag.

Na 17.00 uur is er gelegenheid om gebruik te maken van de bar van de Boomspijker en kennis met elkaar te maken. Voor een Stadsdorp zijn veel mensen nodig. Het zou mooi zijn als op 9 december zo’n 50 mensen aanwezig kunnen zijn.

Aanmelden moet!
In verband met de grootte van de zaal willen we graag weten hoeveel mensen er komen. Meld u daarom zo snel mogelijk aan bij vandeur@euronet.nl

De grenzen van Stadsdorp Centrum
Er is (nog) geen afgebakend gebied voor een Stadsdorp Centrum, mogelijk moet het Stadsdorp Nieuwmarkt of Waterlooplein gaan heten om de omgeving preciezer te markeren. Er is namelijk ook een Stadsdorp in ontwikkeling in de Plantagebuurt en er zijn geluiden over een Stadsdorp Westelijke Grachtengordel.    

Over Stadsdorp Zuid:
"StadsdorpZuid haakt in op ontwikkelingen in de samenleving en wil een open en moderne gemeenschap vormen, waarin het prettig ouder worden is. Mensen blijven tegenwoordig het liefst zolang mogelijk wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving met ondersteuning en hulp dichtbij. Wij willen ons niet afzonderen in een exclusieve, veilige omgeving (gated community) maar samen blijven wonen met andere generaties, actief blijven en ons inzetten voor anderen. Onze leden ontplooien de nodige initiatieven om samen hun eigen netwerk te vergroten en hun eigen wensen te realiseren. Hierdoor helpen wij ook vereenzaming te voorkomen. StadsdorpZuid is een coöperatie, de organisatievorm die het beste past bij de doelstelling om door samenwerking gemeenschappelijke belangen te behartigen".

Pijlers: thuiszorg, vaklieden, nabuurschap
"StadsdorpZuid spant zich in voor goede en betaalbare dienstverlening voor de leden. Wij streven naar thuiszorg die voldoet aan onze wensen, kleinschalig, persoonlijk en met een vast team zorgverleners. StadsdorpZuid bemiddelt tussen leden en professionele vaklieden zoals schilders, installateurs, klusjesmannen, soms met Stadsdorpreducties. Daarnaast beschikken wij over adressen waar leden, die zelf niet willen of kunnen koken, maaltijden kunnen krijgen die lekker, gezond en betaalbaar zijn (ook thuisbezorgd).
StadsdorpZuid stimuleert modern nabuurschap hetgeen inhoudt dat onze leden een beroep kunnen doen op elkaar als reguliere hulp te zwaar of niet direct beschikbaar is. Het gaat dus om hulp die tussen “wal en schip” valt. Hiervoor is sociale cohesie tussen leden nodig. Wij hebben al veel initiatieven genomen om dit te bevorderen. Zo functioneren door leden zelf opgezette film- en eetkringen, en organiseren wij regelmatig thema-bijeenkomsten, inloopborrels en excursies".

Tot zover de tekst van de site, zie voor meer informatie: www. stadsdorpzuid.nl

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support