De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Mensen met een verstandelijke beperking moeten plek in samenleving ontdekken

Amsterdam, vrijdag 27 juli 2012

Mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk meedoen in de samenleving. Om hen meer te betrekken in de buurt is het heel belangrijk dat zorginstellingen, welzijnsorganisaties, verenigingen en gemeenten samenwerken, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Het instituut heeft daarom en handreiking gemaakt met tips om de participatie van deze groep te verbeteren.

Het NIVEL sprak voor de handreiking ‘Thuis in de gemeente’gemeenteambtenaren, begeleiders en mensen met een verstandelijke beperking uit zes Nederlandse gemeenten. Het gaat erom dat met hulp van deze tips de mensen met een beperking hun eigen plek in de samenleving kunnen ontdekken en versterken.

Sociale rol
Soms hebben mensen met een verstandelijke beperking maar één rol: die van cliënt. Het zelfvertrouwen van mensen groeit wanneer zij een gewaardeerde sociale rol in de samenleving hebben, maar het lukt mensen met een verstandelijke beperking niet vaak om hun eigen rol te ontdekken, aldus het NIVEL. Hoe begeleiders hen kunnen ondersteunen staat omschreven in de handreiking. Ook geeft het instituut tips over meedoen in de buurt, vrienden maken en blijven, lid worden van een vereniging of sportclub en hoe jongeren met een beperking mee kunnen doen.

Lastige klant
Voor de gemeenteambtenaar zet het NIVEL op een rij hoe hij ondersteuning kan bieden aan deze groep die moeite heeft om haar wensen en behoeften onder woorden te brengen. Professionals in dienstverlenende organisaties zien mensen met een licht verstandelijke beperking weleens als ‘lastige klanten’ omdat ze anders reageren dan verwacht. Soms weten zij ook niet dat iemand een verstandelijke beperking heeft, omdat deze niet zichtbaar is.

Verantwoordelijk
De ondervraagde wethouders en beleidsambtenaren Wmo hebben aangegeven dat zij het belangrijk vinden om een aanbod op wijkniveau te hebben voor mensen met beperkingen. Maar wie verantwoordelijk is voor het meedoen, daar is geen eenduidig antwoord op gegeven. Sommige gemeenteambtenaren vinden dat dit vooral bij het maatschappelijk middenveld ligt en bij zorgaanbieders. Andere gemeenten zien het als hun taak om participatie te bevorderen, zo blijkt uit het onderzoek.

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support