De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Ideeënbus toekomst Flevoparkbad

Amsterdam, woensdag 1 augustus 2012

Het bezoekersaantal van het Flevoparkbad is de afgelopen jaren sterk terug gelopen. Stadsdeel Oost is eigenaar van het bad. Dit openluchtzwembad is gebouwd in 1967 en ontworpen om 200.000 bezoeken per jaar faciliteren. De afgelopen decennia zijn de bezoekersaantallen echter steeds verder terug gelopen. In het seizoen 2011 zijn er slechts 22.000 bezoekers ontvangen. De kosten om het bad te exploiteren zijn hoog.

Het stadsdeelbestuur denkt nu na over de toekomst van het bad en alle ideeën van bezoekers, bewoners en ondernemers zijn welkom!

Meer bezoekers nodig
Voor het Dagelijks Bestuur van stadeel Oost is dit reden op zoek te gaan naar mogelijkheden het exploitatietekort terug te dringen en het zwembad voor de toekomst te behouden. Dit seizoen is  bij wijze van proef eenderde van de ligweiden afgescheiden en verhuurd aan de camping Zeeburg. Hiermee verwacht het bestuur twee vliegen in één klap te slaan: camping Zeeburg kan meer toeristen een plek bieden en het zwembad trekt hierdoor mogelijk meer bezoekers. Deze proef roept bij verschillende mensen reacties op.

Ideeën voor de toekomst
Een aantal reacties betreft ideeën om het bad rendabeler te kunnen exploiteren. Het Dagelijks Bestuur is daar blij mee, omdat het hier zelf ook over nadenkt en alle ideeën welkom zijn. Graag wil het bestuur iedereen in de gelegenheid stellen om actief mee te denken over mogelijkheden om het (sociaal) rendement van het bad te verhogen. Alle ideeën worden betrokken bij een nota over het bad die eind dit jaar ter bespreking aan de stadsdeelraad wordt aangeboden.

Laat van u horen!
Hoe kunt u uw idee kenbaar maken? Dat kan in de vorm van een mail, een brief of een gesprek. Het is daarbij niet noodzakelijk dat er compleet uitgewerkte plannen worden ingediend. De ideeën kunnen op hoofdlijnen geformuleerd worden. De input heeft tot doel om denkrichtingen op gang te brengen die de exploitatie van het Flevoparkbad mogelijk kunnen verbeteren. Gezien de vakantieperiode kunt u een reactie verwachten in september.Uw reactie kunt u mailen aan toekomstflevoparkbad@oost.amsterdam.nl.

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support