De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Cordaan komt in buurtcentrum Kijkduin

Amsterdam, maandag 9 juli 2012

Buurtcentrum Kijkduin in de Kijkduinstraat vervult een belangrijke functie in de buurt. Vanwege bezuinigingen en veranderingen in het welzijnsbeleid is de financiering van Buurthuis Kijkduin weggevallen. Om die reden is gezocht naar alternatieven met behoud van de functies voor de buurt.

Cordaan was zeer dringend op zoek naar een ruimte voor haar Dagactiviteitencentrum (DAC). Voorheen zat deze aan de Jacob van Lennepkade en was daarna tijdelijk aan de Lootstraat gevestigd. Centrum Kijkduin is voor Cordaan een zeer goed alternatief.

Buurtfuncties
Met de komst van Cordaan in Kijkduin kunnen - in onderling overleg - de meeste buurtfuncties behouden blijven. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van de ontmoetingsruimte De Rots van Gibraltar, de formulierenbrigade, de buurtlunches, de huiswerkklas en de bewonersoverleggen.

Kansen
Portefeuillehouder Hetty Welschen van Welzijn en Zorg is blij met de kansen die de komst van Cordaan biedt. "De buurt wilde Kijkduin graag behouden Toen deze oplossing gevonden werd is het snel gegaan: de gebruikers van Kijkduin zijn pas vlak van tevoren geïnformeerd, maar dit biedt een unieke kans om een aantal buurtfuncties in Kijkduin te behouden. Tegelijk is met de komst van Cordaan naar Kijkduin ook een belangrijke functie voor mensen met psychosociale problemen behouden voor het stadsdeel.

Wat komt er in het dagactiviteitencentrum
In het dagactiviteitencentrum gaat Cordaan dagbesteding en werk aanbieden aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Het gaat daarbij met name om mensen met een risico op vereenzaming en sociaal isolement. Zij kunnen gebruik maken van de inloopfunctie van Cordaan en zijn van harte welkom op elk moment van de dag om even binnen te lopen voor een kopje koffie, een praatje of om de krant lezen. Verder kunnen zij mee doen aan verschillende activiteiten; sportief, creatief of educatief. Het gevarieerde aanbod aan werkvormen helpt mensen die willen re-integreren en stap voor stap naar betaalde arbeid toe willen werken. Werkvormen in het DAC zijn receptie, bar en keuken, maar ook het administratieproject "de Papierwinkel" dat mailings- en kopieerwerk verzorgt.

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support