De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

TOED: Training Opleiding Ervarings Deskundigheid

Amsterdam, maandag 24 oktober 2011

In februari 2012 gaat in Amsterdam een TOED cursus van start. De cursus is bedoeld voor (ex-)cliënten van de geestelijke gezondheidszorg die zich op professionele wijze willen inzetten in de gezondheidszorg of hun kennis en ervaring in de GGZ/de verslavingszorg/dak-thuislozen zorg willen verbreden.

Wat houdt de basiscursus TOED in?

Een vooropleiding is niet nodig. Het gaat om ervaring en levenswijsheid en de wens om als ervaringsdeskundige te gaan werken. Kunnen reflecteren op de eigen geschiedenis en verhalen van anderen kunnen aanhoren is een belangrijke voorwaarde.

Samen met mede-cursisten bent u onder begeleiding van ervaren docenten en trainers veertien weken lang, één dag in de week bezig met thema’s zoals:
•  het verkennen van uw eigen hulpverleningsverhaal
•  crisiskaart 
•  samenwerken met je hulpverlener
•  feedback geven
•  AA groepen en de herstelbeweging
•  cliëntgestuurde projecten en de geschiedenis van cliëntenorganisaties 
•  het opsporen en versterken van uw persoonlijke kwaliteiten
•  het onderzoeken van diverse vormen van steun die passend en wenselijk zijn bij uw individuele en bij gemeenschappelijke verhalen
•  het samenstellen van een eigen portfolio 

Om de twee weken zijn er portfolio groepen. Dit zijn groepen van max. 6 personen, waarin gesproken wordt over de eigen geschiedenis in de hulpverlening, wat heeft gewerkt en wat niet, over ik-verhalen en wij-verhalen. Deze groepen zijn intensief en vragen van u te kunnen reflecteren op uw eigen geschiedenis en die van anderen.

Huiswerk

Er moet rekening gehouden worden met circa twee uur huiswerk per week (artikelen lezen en opdrachten uitwerken).

Afsluiting van de cursus

U sluit de cursus af met het presenteren van uw portfolio binnen uw eigen portfoliogroep. Legt u de cursus met goed gevolg af, dan ontvangt u een certificaat. De cursus bestaat uit 14 dagen. De cursusdagen zijn van 10.00 – 16.00 op vrijdagen en worden gegeven op de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat 80-86. De cursus loopt van 3 februari – 8 juni (incl. voorjaars- en meivakantie).

Wat kan ik doen na het volgen van deze cursus?

 •  U kunt zich gerichter (en daardoor met meer kans op succes) oriënteren op de arbeidsmarkt.
•  U kunt uw eigen en andermans kennis omtrent de ervaringen in de geestelijke gezondheidszorg c.q. hulpverlening, gericht gebruiken als ervaringsdeskundige in diverse functies.

Kosten

De kosten van de basiscursus bedragen € 1.386,- per persoon.  (€ 1.165,- + 19% BTW). Het lesmateriaal en de koffie en thee zijn hierbij in begrepen. Wellicht komt u in aanmerking voor financiering van de opleiding via cliëntenorganisaties of via uw uitkerende instantie. Het is beslist de moeite waard om u hierover nader te informeren bij het IGPB 020-620 47 41

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support