De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Familycoach (ProFor)

Organisatie: ProFor
Terug naar overzicht

Family Coach-vrouwen worden als het ware vriendinnen van vrouwen en/of gezinnen die zij begeleiden en bieden een luisterend oor en ondersteuning. Zij helpen de vrouwen bij het vinden van werk, scholing, taal, financiën en bij het oplossen van schuldproblemen.

Website

profor.nl

Activiteit

sociale hulp, contact, maatje, psychische ondersteuning

Activiteit(en)

belangenbehartiging en buurtwerk, maatje of buddy, trajectbegeleiding en coaching

Voor wie

Leeftijd

jongeren, volwassenen, senioren

Doelgroep(en)

chronisch ziek, lichamelijke beperking, moeilijk lerend, psychische beperking, verstandelijke beperking, statushouders vraagteken, geen specifieke doelgroep

Dit is een activiteit voor

geen specifieke sekse

Doorstroommogelijkheden

Bijdragen aan de participatie van gezinnen afkomstig uit de etnische minderheden en lagere sociale klassen in de Nederlandse samenleving en Amsterdam en omgeving en in stadsdeel Zuidoost. Het richt zich op empowerment van de doelgroepen en streeft naar het in contact brengen van de doelgroepen met algemene instanties als bijvoorbeeld jeugdzorg, gezondheidszorg, sociale dienst en de belastingdienst, waardoor de hulp van reguliere instellingen ook deze groepen bereikt. Dit project beoogt een gezinsaanpak zodat er meer leden van een gezin begeleid worden.

– Gezinnen “empowerment” te geven, zodat ze zelf hun eigen problemen kunnen oplossen. Ze de weg te wijzen, zodat ze de instanties zelf kunnen vinden die hun hulpverlening kunnen bieden.

– Reguliere instanties leren werken met deze doelgroepen d.m.v. tips en adviezen. De Family Coaches zijn de bruggenbouwers tussen vraag van de cliënt en aanbod van instellingen. Enerzijds hebben ze vaardigheden om de behoefte van de cliënt samen met de cliënt duidelijk te krijgen en anderzijds hebben ze kennis en vaardigheden om de vraag/ behoefte van de cliënt op een effectieve manier te koppelen aan het aanbod van instellingen.
– Toeleiding van Amsterdammers en bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voorwaarden/eisen

De gezinnen of personen hebben problemen of moeite de weg te vinden in de Nederlandse maatschappij.

Opmerkingen

Amsterdam en omstreken.

Omgeving

Begeleiding

individuele begeleiding, begeleiding op afstand, groepsbegeleiding

Werkwijze/methodiek

Family Coaches zijn medewerkers uit de diverse doelgroepen die door ProFor opgeleid zijn tot intermediairs tussen enerzijds gezinnen uit hun achterban en uit lage sociale klassen en anderzijds maatschappelijke instellingen zoals bv. jeugd-zorg, gezondheidszorg, sociale dienst, woningbouwverenigingen en belastingdienst. Zij zoeken als “professionele vriendinnen” oplossingen voor specifieke hulpvragen van gezinnen en verwijzen ze zo nodig door naar de aangewezen instanties. Door de laagdrempelige benadering van de Family Coaches vinden deze gezinnen betere aansluiting bij de hulpverlening die hen anders vaak niet kan bereiken. De gezinnen hebben vaak een complexe problematiek op het gebied van gezondheid, armoede en schuldproblemen, aansluiting op de arbeidsmarkt, huiselijk geweld, verslaving, gevolgen van detentie en criminaliteit binnen het gezin etc. Vaak komt de Family Coach bij een gezin binnen op basis van één bepaalde hulpvraag en gaandeweg komen ook vele andere problemen aan de oppervlakte waarbij de Family Coach ondersteuning kan bieden en de weg kan wijzen naar hulp. Van de ondersteuning die verleend wordt aan een lid van het gezin, bv. de moeder, profiteert vaak het hele gezin en bovendien de omgeving van de empowerde persoon. Het effect van de diensten van de Family Coaches sijpelt daarom door naar een diepere laag en naar een grotere context. Er wordt samengewerkt met voorzieningen als (geïndiceerde) jeugdzorg, die op hun beurt ook de hulp van de Family Coaches kunnen inroepen. Zo vormen de Family Coaches een brug tussen hun cliënten en de maatschappelijke organisaties, zowel op verzoek van de instanties als van de cliënten. Door hun ervaring kunnen deze vrouwen vervolgens doorstromen naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
Family Coach is ontwikkeld in 2000 en met goede resultaten. De doelgroep zijn meestal bewoners met een afstand tot diverse segmenten.

Tijd

Op welk dagdeel wordt de activiteit aangeboden?

  ochtend middag avond
maandag      
dinsdag      
woensdag      
donderdag      
vrijdag      
zaterdag      
zondag      

Tijd

In het weekend flexibel en op afspraak.

FinanciŽn

Omschrijving van kosten

gratis.

Wijzigingsdatum: 2024-01-19

Foto 1 van 3

Sfeerimpressie van Familycoach (ProFor) bij  ProFor

Foto 2 van 3

Sfeerimpressie van Familycoach (ProFor) bij  ProFor

Foto 3 van 3

Sfeerimpressie van Familycoach (ProFor) bij  ProFor

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support