De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Stichting Natuurtuin Slatuinen

Een rustige plek in het drukke stadsgewoel.
Een `verborgen paradijsje` wordt het wel genoemd: Natuurtuin `De Slatuinen`. Naast grote bonte spechten, esdoorns en dolle kervel vinden midden in het stadsdeel De Baarsjes nog talloze andere soorten bloemen, planten, vogels en kleine zoogdieren hier een rustige plek. Een bijzondere plek, die ook op een bijzondere manier wordt beheerd.
  
De voorgeschiedenis
De tuin ligt tussen de woonblokken aan de Slatuinenweg, Chasséstraat, Admiraal de Ruijterweg en Jacob van Wassenaar Obdamstraat. In de eerste decennia van de vorige eeuw was dit binnenterrein in gebruik als het zogeheten Wilhelmina-parkje, dat ook bereikbaar was via een ingang aan de Chasséstraat. Tegenwoordig is er alleen een smalle entree tussen Slatuinenweg 43 en 47.
Tot 1984 had dit stuk grond een kwekerijbestemming en was het verpacht aan de kwekersfamilie Hendriksen (het heette ook wel het `terrein Hendriksen`). Vanaf begin jaren tachtig raakte het terrein echter in onbruik en kregen bomen, struiken en planten vrij spel. Deze wildernis bood een prachtige aanblik voor de omwonenden. De gemeente besloot in 1986 echter grote opruiming te houden en kapte 39 bomen, zonder verder plannen te maken voor het gebruik van het terrein.
  
Voor en door bewoners
In 1991 namen buurtbewoners daarom zelf het initiatief om het braakliggende stuk grond een nieuwe bestemming te geven. Na uitgebreid overleg tussen alle betrokkenen werd besloten er een natuurtuin van te maken met een sociale en educatieve functie. Het stadsdeel stemde in met de plannen en verleende subsidie.
Bijzonder is dat de buurtbewoners zelf het beheer van de tuin in handen hielden. De sociale betekenis van de tuin wordt namelijk even belangrijk geacht als de educatieve functie. De betrokkenheid van de buurtbewoners bij het wel en wee van hun tuin is daardoor groot, en dat heeft een positieve weerslag op het onderlinge contact en dus de leefbaarheid in de buurt. Met behulp van twaalf vrijwilligers en één betaalde kracht wordt sindsdien de tuin onderhouden en opengesteld.

Terug naar overzicht

U vindt ons op:


Stichting Natuurtuin Slatuinen

Slatuinenweg 45
1057 KB  Amsterdam
0204124361
www.natuurtuin-slatuinen.nl
slatuinen@tiscali.nl

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support