De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Stichting Ara Cora

Stichting Ara Cora is een zelfinitiatief van jongeren uit Amsterdam Nieuw West, opgericht in het voorjaar van 2008. Gezamenlijk zetten zij zich in voor die jongeren die vanwege diverse redenen en achterstanden de moed dreigen op te geven en af te haken. De initiatiefnemers van Ara Cora investeren eveneens in de samenleving, onder andere door jongeren te betrekken bij allerlei activiteiten binnen de community service. Daarnaast worden ook de ouders en opvoeders van de jongeren betrokken bij de activiteiten van Ara Cora.

Ara Cora betekent in het Marokkaans “Geef de bal!”, een veelgehoorde kreet in de straten en op de pleinen van Amsterdam Nieuw West. Sport is waar veel jongeren voor gaan en waar ze vaak in uitblinken. De kreet “Geef de bal!” symboliseert het zelfvertrouwen van jongeren; “Geef mij de bal en ik scoor”. Voor de initiatiefnemers betekent Ara Cora ook iets anders: geef de bal door, doe wat met wat je aangereikt krijgt, en zorg dat je niet alleen op straat of op het plein scoort, maar ook in het leven; in de samenleving, op school, thuis en op je werk.

De initiatiefnemers van Ara Cora hebben aan den lijve ondervonden wat het is om je kansen niet te grijpen. Zij weten wat de gevolgen zijn als je niet doorzet, de discipline niet opbrengt en de weg van de minste weerstand kiest. Daarnaast kennen zij de eenzaamheid en het gevoel van onmacht dat groeit als je alleen maar loopt te zeuren en te treiteren. Of als je je opstelt als slachtoffer. Bij Ara Cora herinneren ze zich ook het ongemakkelijke gevoel als je jezelf steedsweer moet bewijzen. Maar zij weten ook wat het is als je elke dag weer op je vermeende tekortkomingen en falen wordt aangesproken. Dat je nagenoeg gek wordt om steeds op te boksen tegen vooroordelen en argwaan.

In een dergelijke situatie neig je te vaak en te snel op te geven, je terug te trekken en de boel de boel te laten. Het is deze ervaringsdeskundigheid, in combinatie met deskundige begeleiding en de inzet van maatschappelijk succesvolle jongeren als rolmodellen, waarmee de initiatiefnemers van Ara Cora aan de slag zijn gegaan. Het resultaat hiervan is een ambitieus programma en een groot netwerk van deskundigheid.
Gezien de aard en de omvang van dit maatschappelijke probleem, is het motiveren, het begeleiden en toerusten van jongeren die afhaken of dreigen af te haken, hard nodig. Ara Cora levert met haar programma een constructieve bijdrage aan het tackelen van deze hardnekkige problematiek. Dit omdat Ara Cora:
- aansluit aan bij de interesses, passies en de leefwereld van jongeren in Nieuw West. De initiatiefnemers komen zelf uit de doelgroep en weten als geen ander wat het is om aansluiting met het onderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving te missen;
- inzet op de verborgen, miskende en veelal genegeerde talenten en ambities van jongeren. Ara Cora spreekt jongeren aan op wat zij te bieden hebben, waar ze goed in zijn en wat hun passie is, zonder de onvolkomenheden (gebrek aan discipline, doorzettingsvermogen etc.) uit het oog te verliezen. Met andere woorden: jongeren worden niet aangesproken op hun falen, maar op hun talenten en potenties, hun (mogelijke) prestaties en successen;
- jongeren via sportactiviteiten – hun passie en interesse – in staat stelt weer aan te haken bij de samenleving. Door te ervaren dat samen sporten en sporten op een hoog niveau motivatie, inzet, discipline, teamspirit en doorzettingsvermogen vergt;
- kansarme jongeren verbindt met kansrijke jongeren en rolmodellen waardoor jongeren van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen;
- ouders en verzorgers betrekt bij de leefwereld van hun kinderen en hen in staat stelt de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van hun kinderen actief en met trots te ondersteunen;
- professionele sportbegeleiding biedt aan jongeren waarmee zij een maximaal rendement bereiken in het ontwikkelen van (sport) talenten;
- een integrale benadering heeft, door jongeren professioneel in sportbeoefening te begeleiden en hen te motiveren en te begeleiden om community service-activiteiten te ontplooien, en de ouders/verzorgers betrekt bij activiteiten en programma‟s.

Naast de interne organisatie van de stichting zelf heeft Ara Cora een netwerk van andere, relevante organisaties en mensen opgebouwd, die de tweede schil vormen. Deze tweede schil is opgebouwd uit twee onderdelen. In de eerste plaats gaat het om het bestuur van Ara Cora en de vrijwilligers die meehelpen de organisatie te ondersteunen en te versterken. Op dit moment zijn er vier vrijwilligers bij Stichting Ara Cora in deze hoedanigheid betrokken; zij zijn werkzaam in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke instanties en dragen de activiteiten van Ara Cora een warm hart toe.

Daarnaast wordt de tweede schil gevormd door maatschappelijke organisaties die een rol kunnen spelen en een bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten en doelstellingen van Ara Cora. In eerste instantie gaat het daarbij om sport- en voetbalverenigingen. Naast sportverenigingen gaat het echter ook om andere maatschappelijke instanties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verschillende instellingen in de zorg en welzijnsector, waaronder de Ouder- en Kindcentra (OKC‟s), AMC-De Meren, JellinekMentrum, welzijnsorganisatie Impuls, Meldpunten Zorg en Overlast, en Cordaan. Met deze instellingen worden contacten gelegd en afspraken gemaakt over de afstemming van activiteiten en samenwerking ten gunste van de jongeren. Het gaat hier om specifieke hulpverlening, bijvoorbeeld schuldsanering, budgetbeheer, het op gang brengen van de communicatie in het gezin waarin een jongere opgroeit, maar ook om geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning aangaande onderwijs en arbeidsmarkt.

Terug naar overzicht

U vindt ons op:


Ara Cora Community Center

Piet Mondriaanstraat 119
1061 TP  Amsterdam
06-42129965
www.aracora.nl
info@aracora.nl

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support