De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

gemeente aansluiten

Jekuntmeer.nl

De enige complete online sociale kaart!
Jekuntmeer.nl is een digitale sociale kaart voor alle bewoners uit Amsterdam en omgeving.

De website is er voor iedereen voor wie, door welke belemmering of beperking dan ook, de stap naar het reguliere aanbod van werk, opleiding of activiteiten te groot is. De site biedt een helder overzicht van alle activiteiten en projecten die georganiseerd worden, variërend van bijvoorbeeld sport en ontspanning tot opleiding en werkzaamheden gericht op de overstap naar regulier werk.

Het publieke deel van de site is voor iedereen toegankelijk. De site is tevens een hulpmiddel voor klantmanagers, hulpverleners en begeleiders die samen met cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zoeken naar bijvoorbeeld een prettige tijdsinvulling of werkervaringsplek. Zo worden meer mensen in staat gesteld om actief mee te doen in de samenleving. 

Aanbieders kunnen via een login eenvoudig nieuwe projecten en activiteiten invoeren. Medewerkers van hulpverlenende instanties en van verwijzende organisaties kunnen met een eigen inlogcode op Jekuntmeer.nl door een uitgebreid zoeksysteem de vraag van de klant zeer nauwkeurig afstemmen op het aanbod.

Via zoeken is het volledige aanbod van activiteiten, van inburgering tot trajecten naar betaald werk, ook toegankelijk voor alle bewoners van stadsdelen.

Jekuntmeer.nl is een initiatief van Stichting De Omslag, een onafhankelijke, ideële project- en netwerkorganisatie voor vraagstukken op het gebied van activering en arbeid. De Omslag ondersteunt een groot aantal Amsterdamse organisaties in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, gehandicaptenzorg, welzijn en onderwijs bij het realiseren van maatschappelijke participatie van mensen met een beperking.

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support