Activiteiten kunnen mogelijk door de corona maatregelen tijdelijk zijn aangepast.
Neem contact op met de organisatie om er zeker van te zijn dat de activiteit plaatsvindt.

De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

BA Wmo diensten B.V.

Wij zien een groeiende behoefte bij gemeenten aan laagdrempelige ambulante ondersteuning in combinatie met lokaal welzijnswerk, nieuwe vormen van actieve dagbesteding en bewonersinitiatieven, dichtbij huis. Uitgangspunt is dat bewoners centraal in de wijk worden geactiveerd en ondersteund en er op alle benodigde activiteiten, zowel individueel als collectief, wordt samengewerkt. Door de combinatie van activiteiten en het mobiliseren van buurtbewoners en organisaties ontstaat er de juiste lokale omgeving om de gezamenlijk vraag met alle betrokkenen vorm en inhoud te geven.

Herkenbare plek in de wijk
Wij bieden deze dienstverlening op onze Buurtcampus, een herkenbare plek in de wijk van en voor inwoners waar iedereen, met en zonder een indicatie, welkom is. We zijn erg voor het mixen van groepen, en laten individuele competenties leidend zijn in plaats van het traditionele doelgroep-denken. Producten die we daarbij integraal aanbieden vanuit informele en formele inzet zijn de inloopfunctie, begeleiding  (individueel en groep), leren en werken, trainingen en cursussen. Professionals van de zorgorganisaties zijn op de Buurtcampus aanwezig, zodat hun begeleiding collectief en gefocust kan plaatsvinden, al dan niet in combinatie met de inzet van vrijwilligers.

Participatie vanuit eigen kracht
Deze manier van werken, centraal aanwezig zijn in een wijk, laat deelnemers participeren in de wijk vanuit hun eigen kracht. Wij bespreken de ambities, wensen en behoeften met de deelnemers en begeleiden hen zo richting zelfstandigheid. Doordat we voortdurend in gesprek zijn, kunnen  we ook snel signalen oppakken. Hoofddoel is dat mensen zich ontwikkelen en een onderdeel zijn in hun wijk.

Terug naar overzicht

U vindt ons op:


Wijkservicepunt Flevopoort

Kramatplantsoen 101 hs
1095 LB  Amsterdam
0653109209
bagroep.nl/wmo
r.twiller@bagroep.nl

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support